Lista proiectelor depuse la GAL VDS si contractate cu AFIR, valori contracte si plati

Proiecte depuse la GAL VDS si contractate cu AFIR:

 

 
 
 
 

Nr. crt.

Titlu proiect

Solicitant

Masura din SDL

Contract finantare

Valoare APN

Data semnare contract de finantare

 1.  

Prosperitate prin cooperare in GAL Valea Dunarii Sudolt

Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

M2/1A-servicii

DA

34.985 euro

11.06.2020

 1.  

9Coop VDS – O noua cooperativa a fermierilor din GAL Valea Dunarii Sudolt

Asociatia C.R.O.N.O. – Centrul de Resurse pentru Organizatii Nonprofit din Oltenia

M2/1A-servicii

DA

20.000 euro

11.06.2020

 1.  

Consilierea fermierilor din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt in vederea constituirii de forme asociative

Asociatia “Tineri in Europa”

M2/1A-servicii

DA

29.780 euro

23.04.2021

 1.  

Servicii integrate de informare si consiliere agricola pentru fermieri, in vederea constituirii de forme asociative, in regiunile rurale din Ostroveni, Dabuleni, Sadova si Calarasi – S.I.C.A.F.A.

SC Conta & SCASP SRL

M2/1A-servicii

DA

48.964,29 euro

28.04.2021

 1.  

Instalare tanar fermier Botea

PFA Botea Alin Marian

M3/2B- sprijin forfetar

DA

30.000 euro

18.12.2017

 1.  

Instalare tanara fermiera in comuna Macesu de Sus

Bece Georgeta-Madalina PFA

M3/2B- sprijin forfetar

DA

30.000 euro

20.12.2017

 1.  

Instalare tanar fermier in comuna Carna

SC Dealul Goicii SRL

M3/2B- sprijin forfetar

DA

30.000 euro

15.12.2017

 1.  

Instalarea tinerei fermiere Potcovaru Ionela PFA

Potcovaru Ionela PFA

M3/2B- sprijin forfetar

DA

30.000 euro

12.12.2017

 1.  

Instalarea tanarului fermier Neacsu Georgeta in comuna Gighera, judetul Dolj

Neacsu Georgeta Agro PFA

M3/2B- sprijin forfetar

DA

30.000 euro

06.09.2018

 1.  

Instalarea tanarului fermier Pirvuleasa Iulian Tiberiu PFA

Pirvuleasa Iulian Tiberiu PFA

M3/2B- sprijin forfetar

DA

30.000 euro

22.08.2018

 1.  

Instalarea tanarului fermier Safta E. Mihai-Iulian II

Safta E. Mihai-Iulian II

M3/2B- sprijin forfetar

DA

30.000 euro

28.08.2018

 1.  

Instalarea tanarului fermier Prodan Vlad Ionut in orasul Dabuleni, judetul Dolj

Prodan Vlad Ionut II

M3/2B- sprijin forfetar

DA

30.000 euro

06.03.2019

 1.  

Instalarea tanarului fermier Ciocanaru Ionut Gabriel in comuna Sadova, jud. Dolj

Ciocanaru Ionut-Gabriel PFA

M3/2B- sprijin forfetar

DA

30.000 euro

27.02.2019

 1.  

Instalarea tanarului fermier Voinea Cristian din comuna Sadova, jud. Dolj

Voinea M.A. Cristian PFA

M3/2B- sprijin forfetar

DA

30.000 euro

11.03.2019

 1.  

Dotarea SC Sunray Com SRL cu utilaje agricole

SC Sunray Com SRL

M4/2A- investitii

DA

116.200 euro

16.03.2018

 1.  

Modernizare exploatatii agricole prin achizitie utilaje si echipamente in comuna Gangiova, jud. Dolj

Patrana Luciana-Marilena PFA

M4/2A- investitii

DA

156.781,8 euro

22.01.2018

 1.  

Modernizare exploatatii agricole prin achizitie utilaje si echipamente in comuna Bistret, jud. Dolj

Telcean Petrescu V. George II

M4/2A- investitii

DA

155.736 euro

17.01.2018

 1.  

Modernizarea exploatatiei Usurelu Daniel – Ion II prin achizitia de utilaje agricole

Usurelu Daniel – Ion II

M4/2A- investitii

DA

75.000 euro

12.08.2022

 1.  

Modernizarea fermei vegetale din comuna Barca

Turculeanu Ion-Adrian PFA

M4/2A- investitii

DA

68.747 euro

20.09.2022

 1.  

Prestari de servicii in domeniul fotografiei

II Ciuciuc Marius Florin

M6/6A- sprijin forfetar

DA

50.000 euro

07.12.2017

 1.  

Infiintare fabrica de mobila in comuna Gighera

SC Eruralconcept SRL

M6/6A- sprijin forfetar

DA

50.000 euro

08.12.2017

 1.  

Prestari servicii foto-video in mediul rural

SC Visual Vibes SRL

M6/6A- sprijin forfetar

DA

50.000 euro

17.12.2017

 1.  

Fabrica articole de imbracaminte in comuna Afumati

SC Conf & Fruct Prod SRL

M6/6A- sprijin forfetar

DA

50.000 euro

21.12.2017

 1.  

Dezvoltarea unei activitati fotografice in comuna Sadova, judetul Dolj

SC Vladifoto SRL

M6/6A- sprijin forfetar

DA

50.000 euro

12.07.2018

 1.  

Servicii de dulgherie in comuna Sadova, Dolj

Mihacea Viorica II

M6/6A- sprijin forfetar

DA

50.000 euro

16.07.2018

 1.  

Crearea unui centru fitness in comuna Sadova, Dolj

Dima Eugen PFA

M6/6A- sprijin forfetar

DA

50.000 euro

16.07.2018

ALOCARE TRANZITIE M6/6A EURI

 1.  

Infiintare cabinet stomatologic Jul-Mary

Dent SRL in comuna Calarasi, judetul Dolj

SC Jul-Mary

Dent SRL

M6/6A- sprijin forfetar

DA

52.400 euro

01.09.2023

 1.  

Infiintarea unei afaceri in productia de jocuri si

jucarii

SC Sefe Media SRL

M6/6A- sprijin forfetar

DA

52.400 euro

14.09.2023

 1.  

Atelier producţie confecţii textile

Ioviţă Maria PFA

M6/6A- sprijin forfetar

DA

52.400 euro

10.10.2023

 1.  

Schimbare de destinatie din scoala SMA in cladire birouri, consolidare si extindere, refacere imprejmuire si amenajare parcari si alei – in comuna Barca, jud. Dolj

Asociatia pentru Dezvoltare Imperium

M7/6B- investitii, servicii

DA

119.659,45 euro

27.09.2019

 1.  

Monografia culinara a orasului Dabuleni

Asociatia “Tineri in Europa”

M8/6B- investitii, servicii

DA

9.888,98 euro

14.12.2018

 1.  

Promovarea patrimoniului local in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt

Asociatia M.A.O.

M8/6B- investitii, servicii

DA

21.662,59 euro

25.11.2019

 1.  

Imbunatatirea serviciului public de gospodarire comunala (piata, salon receptii, autogreder) din comuna Calarasi prin achizitia de buldoexcavator

Comuna Calarasi

M9/6B- investitii, servicii

DA

84.294,38 euro

21.12.2017

 1.  

Achizitia unui utilaj pentru serviciul local de gospodarire comunala, agricol si resurse umane in comuna Giurgita, judetul Dolj

Comuna Giurgita

M9/6B- investitii, servicii

DA

70.884,12 euro

27.12.2017

 1.  

Amenajare stadion de fotbal in comuna Afumati, sat Afumati, judet Dolj

Comuna Afumati

M9/6B- investitii, servicii

DA

74.708 euro

02.03.2018

 1.  

Amenajare baza sportiva – tribuna spectator (gradene), amenajare locuri de parcare si iluminat teren, oras Dabuleni, judetul Dolj

Oras Dabuleni

M9/6B- investitii, servicii

DA

67.286,98 euro

02.04.2018

 1.  

Construire si dotare hala desfacere produse lactate – comuna Bistret, judetul Dolj

Comuna Bistret

M9/6B- investitii, servicii

DA

79.978 euro

11.05.2018

 1.  

Zona de agrement – teren de sport cu gazon sintetic, scena si alei, oras Bechet, judetul Dolj

Oras Bechet

M9/6B- investitii, servicii

DA

79.416,39 euro

27.03.2018

 1.  

Reabilitare cladire dispensar uman in comuna Macesu de Jos, judetul Dolj

Comuna Macesu de Jos

M9/6B- investitii, servicii

DA

76.740 euro

22.03.2018

 1.  

Reabilitare si modernizare teatru de vara comuna Ostroveni, judetul Dolj

Comuna Ostroveni

M9/6B- investitii, servicii

DA

79.848 euro

04.04.2018

 1.  

Sistem de supraveghere video pentru comuna Urzicuta, judetul Dolj

Comuna Urzicuta

M9/6B- investitii, servicii

DA

74.030,4 euro

27.03.2018

 1.  

Dotarea SVSU Birca, judetul Dolj prin achizitia unei autospeciale de stingerea incendiilor

Comuna Birca

M9/6B- investitii, servicii

DA

80.000 euro

01.08.2018

 1.  

Achizitie echipamente si dotari pentru clasa pregatitoare a scolii gimnaziale Gighera

Asociatia M.A.O.

M9/6B- investitii, servicii

DA

14.120 euro

10.10.2018

 1.  

Modernizarea iluminatului public si instalare instalatie supraveghere video in comuna Negoi, judetul Dolj

Comuna Negoi

M9/6B- investitii, servicii

DA

78.610,69 euro

06.08.2018

 1.  

Modernizare sistem de iluminat public stradal si supraveghere video in comuna Gighera, jud. Dolj

Comuna Gighera

M9/6B- investitii, servicii

DA

73.117,86 euro

15.11.2018

 1.  

Achizitie utilaj multifunctional pentru SVSU Valea Stanciului, judetul Dolj

Comuna Valea Stanciului

M9/6B- investitii, servicii

DA

80.000 euro

13.12.2018

 1.  

Amenajare teren de sport la Scoala Gimnaziala “Tudor Segarceanu” in comuna Goicea, judetul Dolj

Comuna Goicea

M9/6B- investitii, servicii

DA

78.352,12 euro

22.04.2019

 1.  

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal si supraveghere video in localitatea Gingiova, jud. Dolj

Comuna Gingiova

M9/6B- investitii, servicii

DA

79.990,89 euro

20.05.2019

 1.  

Achizitie utilaj in cadrul comunei Macesu de Sus

Comuna Macesu de Sus

M9/6B- investitii, servicii

DA

83.700 euro

01.07.2019

ALOCARE TRANZITIE M9/6B

 1.  

Achizitionare miniexcavator pentru dotarea SVSU in comuna Afumati, judetul Dolj

Comuna Afumati

M9/6B- investitii, servicii

DA

22.000 euro

27.07.2023

 1.  

Achizitionare de utilaje si echipamente in cadrul Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala al Comunei Bistret, judetul Dolj

Comuna Bistret

M9/6B- investitii, servicii

DA

20.790 euro

28.09.2023

 1.  

Achizitionare echipamente si dotari pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Bârca, judetul Dolj

Comuna Bârca

M9/6B- investitii, servicii

DA

21.974,89 euro

11.10.2023

 1.  

Achiziţie autoutilitară pentru dotarea Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Giurgița, județul Dolj

Comuna Giurgița

M9/6B- investitii, servicii

DA

22.123 euro

09.10.2023

 1.  

"Achizitie tractor cu incarcator frontal" pentru dotarea Serviciul Public de Gospodarire Comunala al comunei Călărași, judetul Dolj

Comuna Călărași

M9/6B- investitii, servicii

DA

22.123 euro

24.10.2023

 1.  

Amenajare si dotare loc de joaca in oras Bechet judetul Dolj

Orașul Bechet

M9/6B- investitii, servicii

DA

22.000 euro

31.10.2023

 1.  

Amenajare spatiu de joaca in comuna Macesu de Jos, judetul Dolj

Comuna Măceșu de Jos

M9/6B- investitii, servicii

DA

22.000 euro

31.10.2023

 1.  

Infiintare spalatorie sociala prin compartimentul asistenta sociala din cadrul primariei comunei Sadova, judetul Dolj

Comuna Sadova

M10/6B- investitii

DA

74.166 euro

27.07.2018

 1.  

Reabilitare, dotare, schimbare destinatie corp C1 din locuinta in centru social

Comuna Catane

M10/6B- investitii

DA

77.412,56 euro

11.12.2018

 1.  

Infiintare centru social de zi, comuna Carna, judetul Dolj

Comuna Carna

M10/6B- investitii

DA

74.379,96 euro

21.02.2019

TOTAL

3.298.652,35 euro

 

TOTAL alocat SDL – initial

2.915.698 euro

 

Bonusare 2021

145.946 euro

 

Alocare tranzitie 2021-2022

750.067,56 euro

 

TOTAL alocat SDL + bonusare 2021

3.061.644 euro

 

TOTAL alocat SDL + bonusare 2021 + tranzitie 2021-2022

3.811.711,56 euro

 

Procent proiecte contractate din total SDL initiala

113,13%

 

Procent proiecte contractate din total SDL + bonusare 2021

107,74%

 

Procent proiecte contractate din total SDL + bonusare 2021 + tranzitie 2021-2022

86,53%

 

Plati efectuate in cadrul proiectelor contractate prin SDL GAL VDS

2.790.080,64 euro

 

Procent plati din total SDL initiala

95,69%

 

Procent plati din total SDL + bonusare 2021

91,13%

 

Procent plati din total SDL + bonusare 2021 + tranzitie 2021-2022

73,19%

 

Numar proiecte finalizate

46