Despre noi

Despre noi

Prezentare GAL Valea Dunarii SUDOLT

Asociatia GAL Valea Dunarii SUDOLT este o ONG infiintata in anul 2016 ce joaca un rol esential în dezvoltarea microregiunii formata din cele 19 UAT-uri componente prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Axa LEADER.

Grupurile de Actiune Locala sunt reglementate de Regulamentele Europene ca structuri de dezvoltare locala, având ca obiectiv principal dezvoltarea zonelor unde sunt implementate.

În baza Acordului de finantare nr. C19401198011641711979/10.01.2017 semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), GAL Valea Dunarii Sudolt implementeaza proiectul “Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”(sM 19.4).

Valoarea initiala a Strategiei de Dezvoltare Locala (sM19.2) a GAL VDS a fost de 2.915.698 euro.

In cursul lunii iulie 2021, urmare a evaluarii performantelor implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala, a fost alocata suma de 145.946 euro (bonusare suplimentara) catre GAL VDS. Aceasta a fost ulterior distribuita catre M4/2A.

In cursul anului 2022 a fost suplimentata alocarea financiara a SDL cu sume aferente perioadei de tranzitie (2021-2022) din FEADR si EURI - in total 750.067,56 euro. Acestea au fost distribuite catre M3/2B, M6/6A (EURI) si M9/6B.

 

Valoarea totala a alocarii financiare pentru cele 9 masuri din SDL v09 (sM 19.2) este de 3.811.711,56 euro defalcata dupa cum urmeaza:

  1. M2/1A Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative - 132.461,27 euro

  2. M3/2B Sprijin acordat tinerilor fermieri  din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt - 420.000 euro

  3. M4/2A Investitii in exploatatii agricole si pomicole -  574.251,09 euro

  4. M5/3A Sprijin pentru cooperarea pe orizontala si verticala  intre actorii din mediul rural pentru organizarea de lanturi scurte si piete locale - 130.773,10 euro

  5. M6/6A Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt -  350.000 euro (FEADR) + 209.711,70 euro (EURI) = 559.711,70 euro

  6. M7/6B Sprijin pentru accesul populatiei din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt la informatie  prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populatiei din mediul rural - 119.659,45 euro

  7. M8/6B Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor - 30.556,59 euro

  8. M9/6B Dezvoltarea satelor -  1.624.359,67 euro

  9. M10/6B Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma - 219.938,69 euro

Teritoriul ocupat de Asociatia GAL Valea Dunarii SUDOLT este încadrat în partea sud-estica a judetului Dolj.

Zona cuprinsa de Asociatia noastra formeaza un teritoriu omogen, fara discontinuitati teritorial-geografice si este format din comunele Afumati, Bârca, Bistret, Calarasi, Cârna, Catane, Gighera, Gângiova, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuta si Valea Stanciului si orasele Bechet si Dabuleni, toate UAT-urile regasindu-se in judetul Dolj.

Populatie totala a teritoriului GAL: 73.670 locuitori*

Suprafata totala a teritoriului GAL: 1.525,76 km2*

Densitate populatie: 48,28 locuitori/km2

Parteneri GAL

Din parteneriatul public privat “Asociatia GAL Valea Dunarii Sudolt” fac parte 46 de membri dupa cum urmeaza:

- 19 parteneri publici: Orasele Bechet si Dabuleni si comunele Afumati, Bârca, Bistret, Calarasi, Cârna, Catane, Gighera, Gângiova, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuta si Valea Stanciului, reprezentand 41,30% din total.

-15 parteneri privati: SC Sunray COM SRL, Usurelu Daniel Ion II, SC Fintan SRL, SC Catali Com Impex SRL, Turculeanu Ion Adrian PFA, Popasuri Dunarene Societate Cooperativa, Altita Dabuleniului Societate Cooperativa, SC Dana Miti SRL, Telcean Petrescu Alin PFASC Kaizen Concept SRL, SC Eruralconcept SRL, SC Officecad SRL, SC Visual Vibes SRL, Telcean Petrescu V. George II, Patrana Luciana-Marilena PFA, reprezentând 32,60% din total.

-12 parteneri reprezentanti ai societatii civile: Asociatia Rudezis, Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale, Asociatia Cultural Artistica “Tinere Sperante”, Asociatia ecologica “GAIA”, Asociatia NASTA,  Asociatia M.A.O., Asociatia Eurom Social Construct, Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara Urzicuta, Asociatia ABC Afumati, Parohia Goicea Mica, Asociatia Crescatorilor de animale din Giurgita, Asociatia "Tineri in Europa", reprezentând 26,10% din total.

De la inceputul anului 2017, GAL Valea Dunarii Sudolt este membru in cadrul Federatiei Nationale a GAL-urilor din Romania, o entitate ce reprezinta interesele GAL-urilor la nivel national in relatia cu institutiile partenere.

 

Sediul GAL Valea Dunarii Sudolt din comuna Barca

 

HARTA GAL Valea Dunarii Sudolt

Conform Extrasului din Monitorul Oficial, Partea 1, nr.633 din 28.06.2022, a fost adoptata Hotararea de Guvern privind recunoasterea Asociatiei GAL Valea Dunarii Sudolt, ca fiind de utilitate publica. 

 

 

Copyright 2017 wattmedia